Laman

24 Agustus 2012

HIZIB (PERISAI GHAIB)

HIZIB merupakan amalan yg biasa diamalkan oleh  para Auliya, atau ahli2 sufi bahkan ada beberapa yg diamalkan oleh Nabi2. Didalam bacaan amalan Hizib biasanya terkandung ayat Al Qur’an, atau asma, nama2 Allah Swt, sholawat ataupun do’a. Sebagai contoh Nabi Muhammad Rosulullah SAW sangat populer dengan HIZIB ROSUL.
Pada jaman kholifah ABU JA’FAR, sempat menjatuhkan ponis hukuman mati pada SYEH JAFAR bin MUHAMMAD. Dikisahkan…pada zaman itu keputusan hukuman mati  dari Abu Ja’far ini tidak bisa diganggu gugat. Pada saat dibawa oleh algojo ketempat pemancungan Syeh Jafar bin Muhammad membaca amalan Hizib Rosul ini tiada henti2nya. Ini memang karena beliau sudah mengamalan Hizib Rosul ini sudah bertahun-tahun. Pada saat tiba ditempat pemancungan dan hendak di pancung. Kholifah Abu Ja’far merubah keputusan dengan membebaskan Syeh Jafar bin Muhammad. Hal ini membuat algojo menjadi terheran-heran. Dan bertanya pada Syeh Jafar bin Muhammad. “Apa yg membuat khalifah Abu Ja’far megobah keputusannya sehingga “KAU” dibebaskan..?
Syeh Jafar bin Muhammad menjawab “Sesungguhnya Nabi Muhammad Rosulullah SAW , bila menghadapi urusan yg dianggapnya besar selalu berdo’a pada Allah. Doa Rosullullah ini kedapatkan dari bapakku dan bapakku mendapatkan dari kakekku. Dan Doa itu selalu dibaca Rosulullah bila menghadapi masalah yang dianggapnya besar”
Demikian juga dengan Nabi Sulaiman yang hingga saat ini popular dengan do’a ataupun amalan yg popular dengan nama HIZIB YAMAN.. Hal serupa terjadi dengan NABI KHIDIR (Balya Bin Malkan) yang popular dengan HIZIB SULTHONUL BAHRI ataupun HUZUBUL KHIDIR yang merupakan do’a Nabi Khidir yang juga mengandung kekuatan ghaib. Hizib ini sangat berkembang dengan nama yang mulai berbeda ...Misalnya ..Asama' Khidir ... ada juga berganti nama Asma Sunge Raje ... dengan berbagai versi... Mulai dari Baghdad ... Hindi ...hingga dengan nama para wali di Tanah jawa... contohnya Asma Sunge Raje versi Sunan Kali Jaga....  Bacaan atau lafadznya sudah mengalami pengurangan dan penambahan ..tapi walau demikian tidak mengurangi kekuatan / power ghoib dari amalan tersebut.
Bukan hanya Nabi tapi banyak juga akhli sufi mengamalkan do’a, contohnya Syeh Abdul Qodir  Zaelani yang popular dengan HIZIB ZAILANI. Nama asli nya yaitu  Muhyidin Abu Muhammad ‘Abdul Qodir Ibnu Abi Shalih Janki Dausat Jailani  tapi lebih popular dengan nama Syeh Abdul Qodir Jaelani. Yang Nasabnya bersambung sampai  pada Syayidini Hasan bin Ali yang merupakan cucu Rosulullah.
Banyak lagi akhli2 tasawuf ataupun  akhli sufi , para auliya yang berdo’a dengan do’a2 yang memiliki kekuatan ghaib yang tujuannya melindungi diri dari ancaman binatang buas maupun dari makhluk yg menggoda ataupun dari makhluk astral yang mengancam dirinya saat keliling berdakwah.
   Amalan ataupun do’a2 ini lazim disebut HIZIB. Yang secara harpiah berarti PERISAI ataupun PAGAR.Perisai  dan Pagar ini dapat bermakna sebagai BENTENG yang bertujuan melindungi orang yang mengamalkannya. Jadi sipengamal amalan HIZIB mengharapkan bantuan Allah untuk mengabulkan hajadnya serta melindunginya 
    Hizib biasanya dimiliki oleh pengasuh pondok pesantren dan diajarkan pada santri2 pilihan. Umumnya Hizib diamalkan dengan berpuasa yang ringan bahkan ada HIZIB yang hanya dibaca sesudah sholat tanpa puasa.  Dipesantren biasanya para Habib, Ustadz, Kiyai  mengajarkan kitab DALAIL yang berisi bermacam-macam HIZIB. Hizib mempunyai karakter masing2. Ada yang bermanfaat pengasihan, daya pikat, melindungi diri dari makhluk ghoib dan lain sebagainya. Yang intinya memohon perlindungan dan mohon dilancarkan rezeki  atau permohonan pada Allah agar do’a dan hajadnya di ijabah. Bagi pengamal amalan Hizib ini ada efek tambahan yaitu  dapat membuat kulit dan daging menjadi kuat hingga tubuh jadi kebal senjata tajam ataupun kebal pukulan (tidak merasa sakit)…. Atau terhindar dari bahaya… bahkan efek yg lain kadang kala membuat pengamalnya mampu melihat makhluk2 astral. Hal ini akan terjadi sesuai dengan tingkat keimanan dan pengabdian sipengamal kepada Allah. Dibawah ini akan dituliskan berbagai macam HIZIB yang ditulis secara random (acak) untuk menghindar agar pembaca tidak menganggap  urutan pertama lehih hebat dari urutan kedua… urutan kedua lehih hebat dari urutan ketiga ..dan seterusnya…  Hal ini setiap HIZIB mempunyai kehebatan dan keunggulan dan  kelemahan masing-masing. 
      1. Hizib Rosul
      2. Hizib Jabal Uhud
      3. Hizib Jabal Rahmah
      4. Hizib Yaman
      5. Hizib Zaelani Baghdad
      6. Hizib Bukhori
      7. Hizib Nurul Hikmah
      8. Hizib Sulthonul Bahri (HIZUBUL KHIDIR)
      9. Hizib Bahri
      10. Hizib Ja’far Shodiq
      11. Hizib Jalalah
      12. Hizib Ali Rodiyallahu Anhum
      13. Hizib Hikmah
      14. Hizib Latif
      15. Hizib Badawi
      16. Hizib Mubarok
      17. Hizib Akbar
      18. Hizib Silah
      19. Hizib Mumit
      20. Hizib Ta’awud Waddifa
      21. Hizib Abu Bakar Sakron
      22. Hizib Nashor
      23. Hizib Sirul Maghrobi
      24. Hizib  Sihir Maghrobi
      25. Hizib Mutlak Maghrobi
      26. Hizib Maghrobi Kubro
      27. Hizib Maghrobi Sugro
      28. Hizib Maghrobi
      29. Hizib Salamah
      30. Hizib Mighatis
      31. Hizib Iqbal
      32. Hizib Barqi
      33. Hizib Malaikat
      34. Hizib Mansubil Mahabbah
      35. Hizib Andarun
      36. Hizib Nawawi
      37. Hizib Dafa
      38. Hizib Ikhfa
      39. Hizib Thoiri
      40. Hizib Mahabbah
      41. Hizib Autad
      42. Hizib Khofi
      43. Hizib Falah

     Masih banyak lagi HIZIB-HIZIB lain  Untuk selanjutnya disaat yang akan datang.. akan saya tuliskan lafadz masing-masing amalan HIZIB disini... ...Semoga Bermanfaat... untuk penambah wawasan dan pengetahuan tentang Hizib ataupun Perisai Ghaib.      ......."SALAM".............

Tidak ada komentar: